32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 37
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TEN HOOPEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 3 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat veel bedrijven door de economische crisis in moeilijkheden zijn gekomen;

overwegende, dat verschillende overheden voor bedrijven in de bres zijn gesprongen door extra te investeren en dat diezelfde overheden de komende jaren geconfronteerd worden met forse ombuigingen;

van mening, dat Kamers van Koophandel een grotere bijdrage zouden kunnen leveren in de ondersteuning van het bedrijfsleven in deze moeilijke tijden;

van mening, dat extra investeringen van de Kamers van Koophandel in de economie goed zouden zijn voor het draagvlak en de toekomst van de Kamers;

verzoekt de regering om in overleg te treden met de Kamers van Koophandel over de manier waarop zij samen met andere organisaties van het bedrijfsleven, ondernemingen tegemoet zouden kunnen komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Hoopen

Smeets

Ortega-Martijn

Naar boven