Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-XIII nr. 25

32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 25
MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering haar inspanningsverplichtingen tot een maximum te verhogen om de door haar toegezegde vermindering van regeldruk en administratieve lastenverlichting binnen de gestelde termijn te verwezenlijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus