Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-X nr. 66

32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 66
MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S.

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat cyberaanvallen op computersystemen en netwerken een nieuw type bedreiging vormen;

overwegende, dat deze dreiging niet alleen uitgaat van de georganiseerde criminaliteit of terroristische organisaties, maar potentieel ook van krijgsmachten van andere landen;

overwegende, dat diverse NAVO-landen speciale afdelingen opgericht hebben voor digitale oorlogsvoering, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, en daarbij ook offensieve capaciteiten ontwikkelen;

overwegende, dat in cyberwarfare met defensieve capaciteiten alleen niet volstaan kan worden;

constaterende, dat cyberwarfare in de Defensiebegroting 2010 ontbreekt;

verzoekt de regering in interdepartementaal verband een cyber security strategie te ontwikkelen, actief bij te dragen aan de gedachtevorming over cyberwarfare binnen de NAVO en de Kamer hierover uiterlijk 1 maart 2010 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Voordewind

Eijsink