32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 74
MOTIE VAN HET LID REMKES C.S.

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Tijdelijke wet mediaconcentraties per 1 januari 2010 afloopt;

gelet op het advies van de commissie-Brinkman inzake het persbeleid;

verzoekt de regering onderhavige wet niet te verlengen, dan wel het percentage van 35 te verhogen tot 50,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remkes

Bosma

Atsma

Naar boven