32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 19
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN LEERDAM

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Cultuurkaart die nu op middelbare scholen wordt ingezet, vooral gebruikt wordt voor passieve kunstbeleving, zoals bioscoop en theaterbezoek;

constaterende, dat een deel van de Cultuurkaart ter waarde van € 15 en waarvan voor slechts 80% gebruik wordt gemaakt, helemaal onbenut blijft;

constaterende, dat de actieve culturele participatie (de amateurkunst) nog steeds tanende is;

overwegende, dat de Cultuurkaart een belangrijk instrument is om jonge mensen in contact te brengen met de cultuursector;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de Cultuurkaart meer wordt ingezet voor actieve kunstbeleving, zoals muziek- en danslessen en theaterworkshops, zodat jongeren gestimuleerd worden, zelf kunst te beoefenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vroonhoven-Kok

Leerdam

Naar boven