32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 15
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 oktober 2009

Eerder berichtte ik u dat het wetsvoorstel inzake gelaatsbedekkende kleding op scholen naar verwachting na het afgelopen zomerreces zou kunnen worden ingediend bij uw Kamer. Ik meld u bij dezen dat indiening nog vóór het komende kerstreces niet haalbaar zal zijn. Onze inspanningen zijn erop gericht het wetsvoorstel zo kort mogelijk na dat reces bij uw Kamer in te kunnen dienen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Naar boven