32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 9
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2009

16 en 17 november aanstaande vindt in Utrecht de 16e zitting van de conferentie van Europese ministers verantwoordelijk voor het lokale en regionale bestuur plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Raad van Europa. De staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, de staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en ik treden op als gastheer en gastvrouw voor deze conferentie.

De bijeenkomst staat in het teken van «Goed bestuur op lokaal en regionaal niveau in turbulente tijden: de uitdaging van verandering». Het leveren van goed lokaal en regionaal bestuur voor de burgers is een cruciale uitdaging zeker in context van een financiële crisis, globaliserende samenleving en kritische burgers. Het doel van deze conferentie is om met de betrokken ministers van gedachten te wisselen over een gemeenschappelijke aanpak, zowel nationaal als collectief via de samenwerking in de Raad van Europa. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn bepalend voor de werkagenda van de Raad van Europa van de komende jaren.

Ik zal u berichten over het resultaat van de bijeenkomst. Mocht u meer willen weten over het programma dan verwijs ik u naar de bijlagen van deze brief of de website van de conferentie (www.minconf16.com). In de genoemde bijlagen treft u een voorlopig overzicht aan van deelnemende bewindslieden en leden van de Parlementaire Assemblee.1

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven