Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-VII nr. 21

32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 21
MOTIE VAN HET LID BRINKMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Raad van Hoofdcommissarissen een instituut is dat eigenhandig wetgeving maakt en niet bijdraagt aan de effectiviteit van de werkzaamheden van de politie;

verzoekt de regering de Raad van Hoofdcommissarissen op te heffen en jaarlijks functioneringsgesprekken te voeren met de korpschefs, waarin onder andere afrekenbare beleidsresultaten van het afgelopen jaar en komende jaar worden afgesproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman