32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 50
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om zorg te dragen voor een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven