32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 43
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat rechters veelvuldig de maximumstraf van zes maanden gevangenisstraf opleggen voor het misdrijf van het als ongewenst verklaarde vreemdeling in Nederland verblijven;

overwegende, dat recidive ter zake van dit misdrijf veelvuldig voorkomt;

verzoekt de regering om te komen met een voorstel om de maximumstraf voor dit misdrijf te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Naar boven