32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 41
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering voorstellen van de CDA-fractie die in de media worden gelanceerd tot aanscherping van het vreemdelingen- en asielbeleid, uit te werken en voorstellen aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom

Naar boven