32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 32
MOTIE VAN HET LID GERKENS

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in letselschadezaken nog steeds sprake is van verzekeraars die procedures moedwillig vertragen;

constaterende, dat letselschadeslachtoffers als gevolg hiervan schade lijden;

van mening, dat letselschadeslachtoffers tegen dit moedwillig vertragen van procedures beter moeten worden beschermd;

verzoekt de regering met een voorstel te komen waardoor het mogelijk wordt dat rechters binnen een lopende procedure moedwillig vertragende verzekeraars veroordelen tot een vergoeding aan slachtoffers, waarbij naast een vergoeding voor de moedwillige vertraging zelf, ook de daaruit voortkomende schade voor vergoeding in aanmerking kan komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Naar boven