32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 29
MOTIE VAN HET LID GERKENS

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het slachtoffer van een misdrijf of een eventuele nabestaande op de terechtzitting een verklaring kan afleggen over de gevolgen die de strafbare feiten teweeg hebben gebracht;

overwegende, dat dit spreekrecht voor slachtoffers strikt persoonlijk is en dat het bijvoorbeeld niet is toegestaan dat de ouder van een kind of een vertegenwoordiger van een slachtoffer met een verstandelijke handicap het spreekrecht namens het slachtoffer uitoefent;

verzoekt de regering de kring van personen aan wie het spreekrecht voor slachtoffers toekomt uit te breiden met de wettelijke vertegenwoordigers van slachtoffers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Naar boven