Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-VI nr. 28

32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 28
MOTIE VAN DE LEDEN GERKENS EN AZOUGH

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Stichting Slachtoffer in Beeld verantwoordelijk is voor de bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven in de vorm van slachtoffer-dadergesprekken;

constaterende, dat daders als slachtoffers op vrijwillige basis deelnemen aan de slachtoffer-dadergesprekken en dat dit voor zowel daders als slachtoffers vrijwel steeds naar tevredenheid verloopt;

verzoekt de regering de slachtoffer-dadergesprekken nadrukkelijker onder de aandacht te brengen in het gevangeniswezen en bij de reclasseringsorganisaties, zodat het aantal slachtoffer-dadergesprekken kan worden verhoogd en de Kamer daarover te berichten

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Azough