Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-VI nr. 24

32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 24
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELZEN EN VAN RAAK

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de 32 gemeenten verenigd in de G32 de noodklok luiden omdat het gemeentelijk veiligheidsbudget daalt met 40% in 2011;

constaterende, dat door geschuif met potjes geld onduidelijk is geworden of het totaal aan beschikbare veiligheidsmiddelen voor gemeenten op peil blijft;

constaterende, dat het kabinet zegt dat dit het geval is, maar de burgemeesters en wethouders in de gemeenten dit tegenspreken;

van mening, dat het van groot belang is dat gemeenten voldoende middelen hebben om de problemen met veiligheid en openbare orde goed aan te kunnen pakken;

verzoekt de regering te garanderen dat de beschikbare veiligheidsmiddelen voor gemeenten in ieder geval niet verlaagd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Van Raak