32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 20
MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 4 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Justitie tot aan vandaag twee begrotingen heeft verspreid met verschillende inhoud;

overwegende, dat hij daarmee de Kamer bewust verkeerd inlicht c.q. misleidt;

zegt het vertrouwen op in de minister van Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk

Naar boven