32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 24 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 2009 het aantal gemelde incidenten ten opzichte van 2008 met 55% is gestegen, van 108 naar 167 incidenten;

constaterende, dat de politie geen uitingen van antisemitisme registreert, maar die van discriminatie wel;

van mening, dat registratie van meldingen van antisemitische uitingen en bedreigingen kan helpen om een beter inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek;

verzoekt de regering politie en justitie te verzoeken meldingen van antisemitisme wederom te gaan registreren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van der Staaij

Arib

De Roon

Dibi

Van Raak

Naar boven