32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

Nr. 112 MOTIE VAN DE LEDEN ARIB EN VOORDEWIND

Voorgesteld 24 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het aantal gevallen van antisemitisme sterk toeneemt en steeds vaker gepaard gaan met ernstige bedreiging en geweld;

overwegende, dat het huidige instrumentarium van opsporing en vervolging tekortschiet om deze trend te keren;

verzoekt de regering door middel van «undercover»-opsporingsteams antisemitisme op te sporen en effectief te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arib

Voordewind

Naar boven