32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 24 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in Nederland sprake is van een verontrustende omvang van antisemitische incidenten en uitingen;

overwegende, dat een daadkrachtige en gezaghebbende aanpak van het antisemitisme dringend nodig is;

verzoekt de regering een concreet actieprogramma bestrijding antisemitisme op te stellen, en de Kamer hierover vóór de komende begrotingsbehandelingen te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Voordewind

De Roon

Teeven

Arib

Dibi

Van Raak

Çörüz

Naar boven