32 123 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELZEN EN AZOUGH

Voorgesteld 21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de ambities van de Amerikaanse regering om te komen tot nucleaire ontwapening gesteund moeten worden;

van mening, dat de in Europa aanwezige Amerikaanse kernwapens onderdeel zouden kunnen zijn van onderhandelingen over ontwapening tussen de VS en Rusland;

verzoekt de regering aan de Amerikaanse regering over te brengen niet langer te hechten aan de bescherming van het Europese vasteland door middel van de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Europa en de terugtrekking van deze kernwapens wenselijk te achten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Azough

Naar boven