Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-V nr. 52

32 123 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

nr. 52
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 26 Voorgesteld 24 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse regering diplomatieke inspanningen inzake ontwapening, zoals clustermunitie, niet schuwt;

constaterende, dat de commissie-Goldstone in zijn aanbevelingen naar aanleiding van de Gaza-oorlog heeft aanbevolen om te komen tot een moratorium op het gebruik van wapens met witte fosfor, munitie met zware metalen en verarmd uranium;

verzoekt de regering te komen tot een diplomatiek initiatief om te komen tot een internationaal moratorium op het gebruik van munitie met zware metalen en munitie met verarmd uranium,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel