Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-V nr. 30

32 123 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

nr. 30
MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.

Voorgesteld 18 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het aantal punten voor uitgifte van Nederlandse paspoorten in het buitenland, als gevolg van strengere eisen die aan paspoorten worden gesteld, wordt beperkt;

constaterende, dat deze beperking consequenties heeft voor Nederlanders die in het buitenland wonen;

constaterende, dat uit onderzoek van de Wereldomroep is gebleken dat Nederlanders die in het buitenland leven tevreden zijn over de dienstverlening vanuit diplomatieke posten;

overwegende, dat zo veel mogelijk mogelijkheden moeten worden benut om deze dienstverlening optimaal te laten verlopen;

verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen ter verbetering van de dienstverlening op dit gebied en daar in ieder geval bij te betrekken:

– de uitgifte van paspoorten aan Nederlanders die in Duitsland en België wonen, door gemeentehuizen in de grensstreek;

– de uitgifte van paspoorten op Schiphol;

– de mobiele inzet van noodzakelijke apparatuur op verschillende consulaten;

– de uitgifte van paspoorten via diplomatieke posten van andere EU-lidstaten;

en de Kamer hierover voor 30 april 2010 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp

Voordewind

Van Dam