Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-V nr. 16

32 123 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

nr. 16
MOTIE VAN HET LID VENDRIK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ontwikkelingslanden per jaar naar schatting 50 tot 500 mld. dollar mislopen door belastingontduiking en -ontwijking via belastingparadijzen;

overwegende, dat multinationale ondernemingen ook via Nederlandse vestigingen belasting in lage- en middeninkomenslanden ontwijken;

verzoekt de regering het Nederlands fiscaal stelsel voor multinationale ondernemingen door te lichten op belastingontduiking en -ontwijking ten koste van ontwikkelingslanden en daarover de Kamer in het voorjaar van 2010 in te lichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik