Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-IV nr. 13

32 123 IV
Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010

nr. 13
MOTIE VAN HET LID LEERDAM C.S.

Voorgesteld 2 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederland in het belang van de lokale bevolking samenwerkt met de Nederlandse Antillen om onder meer de bestuurskracht, de rechtsorde, de economie en het onderwijs te versterken;

constaterende, dat het inmiddels beëindigde Plan Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA), wat gericht was op het stimuleren van de Antilliaanse economie, tot voor kort onderdeel uitmaakte van het samenwerkingsbeleid;

van mening, dat de Kamer inzicht moet hebben in de mate waarin het PSNA heeft geleid tot duurzame economische ontwikkeling en de groei van werkgelegenheid en in welke mate de lokale bevolking hiervan het gebied van welzijn en welvaart geprofiteerd heeft;

verzoekt de regering de Kamer voor 1 juli 2010 een overzicht te sturen van de projecten die gefinancierd zijn in het kader van het PSNA;

verzoekt de regering tevens om te onderzoeken in hoeverre het PSNA heeft geleid tot duurzame ontwikkeling en de groei van werkgelegenheid en in welke mate de lokale bevolking hier op het gebied van welzijn en welvaart van geprofiteerd heeft en de Kamer hier voor 1 juli 2010 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leerdam

Van Raak

Ortega-Martijn

Van Gent

Van Bochove

Remkes

Pechtold

Van der Staaij