Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-IV nr. 12

32 123 IV
Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010

nr. 12
MOTIE VAN HET LID REMKES C.S.

Voorgesteld 2 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat herziening van de Grondwet noodzakelijk is in verband met de omvorming van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot openbare lichamen als onderdeel van Nederland in de zin van artikel 134 van de Grondwet;

voorts overwegende, dat een uit grondwettelijk oogpunt discutabele situatie uitsluitend acceptabel is in een zo beperkt mogelijke overgangsperiode;

verzoekt de regering nog in deze kabinetsperiode op korte termijn een terzake dienend voorstel tot herziening van de Grondwet bij de Tweede Kamer in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remkes

Van Raak

Pechtold

Van der Staaij