Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-I nr. 19

32 123 I
Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010

nr. 19
BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2009

Hierbij doe ik u toekomen de brief van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje1, waarin hij mij deelgenoot maakt van het besluit de vakantiewoning in Mozambique na voltooiing te verkopen.

Ik heb respect voor deze beslissing en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.

De minister-president, De minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.