32 123 D
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010

nr. 4
AMENDEMENT VAN HET LID TEN BROEKE

Ontvangen 11 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie wordt het uitgavenbedrag verlaagd met € 22 032 (x € 1 000).

II

In artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 22 032 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement vloeit voort uit het amendement Ten Broeke op de begroting van OCW (32 123 VIII, nr. 98). De verlaging van het ontvangstenbedrag zal in de praktijk worden besteed om te staatsschuld te verminderen met datzelfde bedrag.

Ten Broeke

Naar boven