Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-A nr. 67

32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 67
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet regio’s zoals Arnhem-Nijmegen heeft gevraagd, een toekomstvisie neer te leggen waarin infrastructuur een hoofdrol speelt;

constaterende, dat landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten drie ruimtelijke ontwikkelingsbeelden voor de Randstad ontwierpen op verzoek van het kabinet;

verzoekt de regering een doorkijkje te schetsen van de rol van fijnmazige infrastructuur in Nederland vanaf 2020, waaronder bus-, spoor-, en lightrailverbindingen, met daarin onder meer aandacht voor trajecten op historische tracés en voor verbussing van onrendabele spoorlijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham