Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-A nr. 43

32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 43
MOTIE VAN HET LID APTROOT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor de toekomstige mobiliteit in de Randstad investeringen in lightrail noodzakelijk zijn;

constaterende, dat er plannen zijn voor uitbreiding en introductie van lightrail in Den Haag, de Leidse regio/Duin- en Bollenstreek, Rotterdam en Utrecht;

spreekt als haar mening uit dat een Randstad lightrail-toekomstplan nodig is, waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met een integraal Randstad lightrail-systeem;

verzoekt de regering voor 1 oktober 2010 de Kamer een lightrailvisie en toekomstplan 2020 voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot