32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 22
MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in Nederland regio’s met krimp geconfronteerd worden terwijl er ook regio’s zijn waar de woningmarkt onder hoge druk staat en naar verwachting blijft staan;

overwegende, dat een goede infrastructuur tussen dit soort gebieden tegelijkertijd kan bijdragen aan een verlichting van zowel krimp als overdruk;

verzoekt de regering inzicht te geven in de vraag waar in Nederland regio’s met krimp en hoge druk in elkaars nabijheid liggen en in hoeverre infrastructurele knelpunten deze verschillen in stand houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Roefs

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven