32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 127 MOTIE VAN HET LID NEPPÉRUS C.S.

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het MIRT-projectenboek, dat alle ruimtelijke programma's en projecten in kaart brengt, is besproken en goedgekeurd door de Kamer;

constaterende, dat het kabinet in demissionaire status door kan gaan met uitvoering van reeds besproken programma's en projecten;

verzoekt de regering onverkort vast te houden aan de gemaakte afspraken en op de ingeslagen weg voort te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus

De Rouwe

Sharpe

Naar boven