32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN JANSEN EN NEPPÉRUS

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met intensiever gebruik van het spoor er klachten zijn over geluid en trillingen langs het spoor;

constaterende, dat er geen wettelijke normen zijn voor trillingen veroorzaakt door treinvervoer;

overwegende, dat er naar aanleiding van de motie-Aptroot c.s. (32 123-A, nr. 51) wel een inventarisatie van de klachten rond de IJssellijn komt, maar wettelijke normen nog niet worden opgesteld;

verzoekt de regering wettelijke normen te stellen voor trillingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen

Neppérus

Naar boven