32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 123 MOTIE VAN HET LID SHARPE

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de file top-50 elke dag voor vele kilometers file zorgt en dat dit de Nederlandse economie vele honderden miljoenen per jaar kost;

constaterende, dat de aangenomen motie-Madlener heeft geresulteerd in het opnemen van de file top-50 in het MIRT;

verzoekt de regering de file top-50 prioriteit te geven binnen het MIRT,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sharpe

Naar boven