32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het besluit om de A6-A9 langs het Naardermeer niet aan te leggen aanzienlijke negatieve gevolgen met zich brengt voor de omwonenden van de te verbreden A1 en A6 bij Muiderberg;

constaterende, dat de effecten op de leefbaarheid de afgelopen jaren door de groei van Almere sowieso al zeer fors waren;

constaterende, dat de minister van Verkeer en Waterstaat heeft toegezegd, ruimhartig te zijn bij het zoeken naar oplossingen om de gevolgen van de wegverbreding voor luchtkwaliteit en verkeersgeluid voor de omwonenden te beperken;

overwegende, dat het reëel is, de gevolgen voor de leefbaarheid van de uitbreiding van weg en spoor in samenhang te bezien;

overwegende, dat maatregelen als (tijdelijke) verlaging van de maximumsnelheid en hogere geluidsschermen een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid;

verzoekt de regering ruimhartiger oplossingen te zoeken voor de leefbaarheidsproblemen ten gevolge van de geplande infrastructuur rond Muiderberg en de mogelijkheden voor extra inpassingsmaatregelen te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jansen

Naar boven