32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN GENT

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat NS geen bedieningsgarantie wil geven voor station Lisse Keukenhof;

overwegende, dat NS het openen van dit station als evenementenhalte blijkens zijn eigen onderzoek niet aandurft omdat op 10 dagen per jaar dit station te veel reizigers zal trekken;

overwegende, dat er budget beschikbaar is voor het station in het budget voor Actieplan Spoor;

overwegende, dat het station kan voldoen aan de voorwaarde van het Actieplan Spoor dat plannen uiterlijk in 2012 moeten zijn uitgevoerd;

overwegende, dat het station volgens variant 2 inpasbaar is in de dienstregeling, indien de wissels worden vervangen door snellere exemplaren en de seinplaatsing wordt geoptimaliseerd;

verzoekt de regering uiterlijk september 2010 het aanlegbesluit te nemen van station Lisse Keukenhof en hiervoor budget beschikbaar te stellen uit het budget Actieplan Spoor en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van Gent

Naar boven