32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN GENT

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het voorkeursalternatief A27 gefaseerd wil realiseren;

constaterende, dat de minister onderzoek heeft gedaan naar het «niet onmogelijk maken» van een spoorlijn langs de A27 door het voorkomen van nieuwe grote barrières;

constaterende, dat de regio onderzoek zal doen naar wat het «niet onmogelijk maken» extra zou kunnen betekenen;

overwegende, dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mogelijke synergievoordelen door bij de verbreding van de A27 rekening te houden met een toekomstige spoorlijn met name bij de rivierkruisingen;

overwegende, dat de mogelijke gefaseerde aanpak van de A27 meer mogelijkheden geeft om dit te onderzoeken zonder vertraging voor de procedures voor de A27;

verzoekt de regering in het vervolg van de procedures voor de A27 te onderzoeken welke synergievoordelen mogelijk zijn en specifiek de mogelijkheden bij de brug bij Gorinchem breed te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van Gent

Naar boven