Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-A nr. 105

32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2010

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van 21 april 2010 is gesproken over de recente berichtgeving over de besluitvorming in Duitsland over de aanleg van de Bundesautobahn 61 (BAB61) vanaf Nettetal tot aan de Nederlandse grens ter hoogte van Venlo.

Ik ben verheugd u te kunnen melden dat op 14 april j.l. de rechter van het Duitse Bundesverwaltungsgericht in Leipzig de twee beroepszaken tegen de BAB61 afgewezen heeft. Hiermee is in Duitsland de weg vrij om te bouwen. NRW Minister Lienenkämper geeft daarbij terecht aan dat hij alles op alles zet om samen met mij de weg te realiseren voor de Floriade 2012. Dit is in lijn met eerdere afspraken die ik met mijn Duitse collega’s (zowel NRW minister als Bundes minister) gemaakt heb.

Dit is weer een belangrijke stap op weg naar een tijdige realisatie van de A74/BAB61. In december 2009 nam ik het ontwerp-tracébesluit in overeenstemming met de minister van VROM, in maart 2010 is het project aan de aannemer gegund. Ik werk op dit moment hard aan het tracébesluit. Conform de planning die in het MIRT 2010 opgenomen is, verwacht ik in het derde kwartaal van dit jaar het tracebesluit te tekenen. Daarmee zitten we op de uitgestippelde planning. Realisatie van de A74 voor de Floriade blijft daarmee kritisch maar haalbaar. Ik zal u natuurlijk, op het moment dat ik het TB getekend heb, hiervan op de hoogte stellen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings