Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123 nr. 6

32 123
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

nr. 6
MOTIE VAN HET LID KANT

Voorgesteld 17 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering af te zien van het voornemen om de afschaffing van de AOW-partnertoeslag naar voren te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kant