32 123
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

nr. 46
MOTIE VAN DE LEDEN HALSEMA EN PECHTOLD

Voorgesteld 8 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet en de Kamer de ambitie hebben om het onderwijs en de wetenschap in Nederland tot de mondiale top vijf te laten behoren;

verzoekt de regering, met een investeringsplan onderwijs te komen hoe die ambitie te verwezenlijken en de Kamer dat plan voor 1 april 2010 te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema

Pechtold

Naar boven