32 123
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

nr. 34
MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 30 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Internationaal Monetair Fonds vandaag heeft aangegeven dat banken in 2010 wereldwijd nog eens 1500 mld. moeten afschrijven;

overwegende, dat dit bedrag groter is dan de 1300 mld. die de banken tot nu toe moesten afschrijven;

overwegende, dat indien dit scenario realistisch is, dit een minstens zo grote druk op de financiële sector en onze economie zal leggen als de kredietcrisis hier tot nu toe op heeft gelegd;

verzoekt de regering na onderzoek per brief aan te geven wat hiervan de mogelijke consequenties kunnen zijn voor onze economie en de staatsbegroting;

verzoekt de regering tevens aan te geven welke maatregelen zij nodig acht om deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk

Naar boven