Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123 nr. 30

32 123
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

nr. 30
MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S.

Voorgesteld 30 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gewenst is om de jaarlijkse verantwoording over de uitvoering van de rijksbegroting meer focus en politieke zeggingskracht te geven;

constaterende, dat zowel de commissie voor de rijksuitgaven als het kabinet onlangs voorstellen heeft gedaan aan de Kamer voor de aan te brengen focus in de verantwoordingsdebatten in mei 2010 en 2011;

verzoekt de regering de volgende vijf onderwerpen in mei 2010 centraal te stellen bij de verantwoording over de uitvoering van de rijksbegroting 2009:

– de effectiviteit van crisismaatregelen;

– jeugdzorg;

– krachtwijken/vermindering van fysieke verloedering en ernstige sociale overlast;

– onderwijs met meer kwaliteit en minder uitval;

– duurzaamheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Pechtold

Rutte

Van Geel

Hamer

Slob

Thieme

Van der Vlies

Halsema

Verdonk