32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN KLAVER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij aanvullende pensioenen de vrijheid bestaat om voor nog op te bouwen rechten de pensioenleeftijd te verhogen;

van mening, dat dit een beter alternatief is dan het verhogen van de premies, omdat de lastendruk het hoogst is sinds tien jaar en op de middellange termijn vanwege de vergrijzing iedereen nodig is op de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering bij sociale partners en pensioenfondsen actief te pleiten voor het verkiezen van een verhoging van de pensioenleeftijd boven een verhoging van de premies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Klaver

Naar boven