Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232043 nr. 83

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN KOOLMEES

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de momentopname op 31 december voor de toets op de vraag of pensioenfondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen, niet in verhouding staat tot het langetermijnkarakter van pensioenen;

overwegende, dat de huidige oplossing om de situatie na een jaar nog eens te bekijken, alvorens tot kortingen over te gaan, leidt tot onnodige vertraging en daarmee tot risico's op grotere kortingen;

constaterende, dat er een goed alternatief mogelijk is;

verzoekt de regering in de hoofdlijnennotitie de voordelen en nadelen in kaart te brengen van het overstappen van een momentopname naar een voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Koolmees