32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat diverse pensioenfondsen met hogere verwachte rendementen hebben gerekend in hun herstelplannen;

overwegende, dat de economische situatie is verslechterd sinds de indiening van de herstelplannen;

constaterende, dat de regering heeft toegezegd de evaluatie van de parameters in de hoofdlijnennotitie mee te nemen;

verzoekt de regering de pensioenfondsen te verzoeken om een actualisatie van de herstelplannen aan de hand van de actuele ontwikkelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven