32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN KOOLMEES

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het van groot belang is dat pensioenfondsen goed door de crisis komen;

overwegende, dat de opdracht van DNB aan pensioenfondsen om een crisisplan op te stellen voor mei 2012 een goede stap is om de pensioenen zeker te stellen;

constaterende, dat diverse mogelijke maatregelen om de pensioenen zeker te stellen boven het niveau van het individuele pensioenfonds uitstijgen;

verzoekt de regering de mogelijke hervormingen op een rij te zetten die ertoe kunnen bijdragen om de pensioenen ook in de toekomst zeker te stellen, de te verwachten effecten in kaart te brengen van deze maatregelen en de Tweede Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Koolmees

Naar boven