32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de economische crisis en het beleid van centrale banken om de rente laag te houden leiden tot een historisch lage rente;

overwegende, dat deze buitenissig lage rente leidt tot een waardering van de toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen die niet overeenkomt met normale omstandigheden;

overwegende, dat door de lage rente pensioenfondsen in veel gevallen de pensioenen niet indexeren en hierdoor de koopkracht van veel gepensioneerden al jaren achterblijft;

verzoekt de regering om in overleg met de pensioenfondsen maatregelen te treffen waardoor de koopkrachtachteruitgang van gepensioneerden wordt voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Naar boven