Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232043 nr. 77

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er signalen zijn dat de uitwerking van het pensioenakkoord niet leidt tot een eenvoudiger stelsel;

van mening, dat grote eenvoud wel wenselijk en noodzakelijk is, zoals de Kamer al eerder heeft aangegeven;

verzoekt de regering en de onderhandelingspartners, bij de volgende brief over de uitwerking van het akkoord, een lijst toe te voegen van:

  • regels in de Pensioenwet die vereenvoudigd, gestandaardiseerd of afgeschaft worden;

  • de wijze waarop het toezichtkader eenduidig blijft en niet versplinterd raakt in meerdere toezichtkaders, ofwel de wijze waarop ervoor wordt gezorgd dat er niet een nftk1, nftk2, nftk3 et cetera wordt bedacht,

verzoekt de regering tevens deze brief uiterlijk in februari aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt