32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de motie-Omtzigt (32043, nr. 40) is gevraagd om een overzicht van terugstortingen van pensioenfondsen aan sponsoren, zoals in 2002 toegezegd door staatssecretaris Rutte;

constaterende, dat de minister in zijn brief van 14 november aan de Kamer aangeeft dat dit wel mogelijk is, maar dat hij dit niet kan doen gelet op de wettelijke verplichting voor de toezichthouder tot geheimhouding van informatie over individuele pensioenfondsen die in het kader van de toezichtstaak is verkregen;

constaterende, dat de minister in zijn brief van 9 december aan de Kamer aangeeft dat het niet mogelijk is om een voldoende betrouwbaar overzicht op te stellen van de terugstortingen, maar dat er geen belemmering is vanwege geheimhouden;

verzoekt de regering om samen met de toezichthouder en de Pensioenfederatie een uiterste inspanning te doen om de gevraagde gegevens binnen twee maanden aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van den Besselaar

Vermeij

Ulenbelt

Klaver

Koolmees

Naar boven