Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132043 nr. 61

32 043 Toekomst pensioenstelsel

30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

Nr. 61 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 29 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening,dat een eenvoudig stelsel beter begrepen wordt en Iagere uitvoeringskosten heeft;

verzoekt de regering en de sociale partners, bij de uitwerking van het pensioenakkoord te streven naar een eenvoudig en begrijpelijk stelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt