32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S.

Voorgesteld 8 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel gepensioneerden en werknemers in onzekerheid verkeren als er corrigerende maatregelen moeten worden genomen door de pensioenfondsen;

van mening, dat deze gepensioneerden en werknemers duidelijkheid moeten krijgen over de eventueel te nemen maatregelen en wat deze voor hen betekenen;

van mening, dat gepensioneerden en werknemers niet lang in onzekerheid mogen verkeren over hun eigen pensioen;

verzoekt de regering pensioenfondsen voortaan te verplichten – desnoods via een wettelijke maatregel – om binnen twee weken nadat DNB pensioenfondsen heeft bericht dat zij corrigerende maatregelen moeten nemen, openheid te geven aan de deelnemers van het fonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Vermeij

Sap

Ortega-Martijn

Naar boven